Diensten

Le Manoir is meer dan een zakencentrum, wij stellen alles in het werk om de oprichting en het beheer van uw onderneming te vereenvoudigen. Wij bieden onze diensten zowel aan huurders van virtuele kantoren als aan externe bedrijven aan. Wij beschikken over een team van specialisten dat uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten van A tot Z kan afhandelen. Wij staan u ook bij in complexere operaties zoals herstructureringen, waarderingen, kostendoding, overdrachten van vennootschappen, opzoekingen naar partnerschappen, opzoekingen naar bank- en/of private financiering, crowdfunding en geschillenbeslechting met aandeelhouders.

Diensten

Le Manoir is meer dan een zakencentrum, wij stellen alles in het werk om de oprichting en het beheer van uw onderneming te vereenvoudigen. Wij bieden onze diensten zowel aan huurders van virtuele kantoren als aan externe bedrijven aan. Wij beschikken over een team van specialisten dat uw fiscale en boekhoudkundige formaliteiten van A tot Z kan afhandelen. Wij staan u ook bij in complexere operaties zoals herstructureringen, waarderingen, kostendoding, overdrachten van vennootschappen, opzoekingen naar partnerschappen, opzoekingen naar bank- en/of private financiering, crowdfunding en geschillenbeslechting met aandeelhouders.

Expertises

• Evaluatie van bedrijven
• Kritische balans van de financiële situatie van bedrijven voor banken en andere private of publieke kredietinstellingen.
• Assistentie bij M&A-transacties (overname en verkoop van bedrijven)
• Assistentie bij contacten met banken, advocaten, experten, revisoren, notarissen, …
• Analyse van crowdfundingdossiers.
• Bemiddeling – expertise in geschillen tussen aandeelhouders.

Fiscaliteit

• Advies en deskundigheid
• Boekhouding voor ondernemingen
• Boekhouding voor zelfstandigen
• Boekhouding voor (internationale) stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk
• Voorbereiding van de jaarrekeningen
• Bijstand aan ondernemingen in moeilijkheden

Belastingen

• Advies, optimalisatie en verklaring van :
-Vennootschapsbelasting
-Persoonlijke inkomstenbelasting
-BTW
-Vennootschapsbelasting
-Inschrijvingskosten
-Precontentieuze fiscale geschillen
1. Bijstand bij belastingcontroles
2. Indiening van klachten en andere procedures inzake directe en indirecte belastingen
-Verzoeken om uitspraken
-Bijstand in internationale belastingszaken

Oprichting van vennootschappen en verenigingen

Oprichting en ontbinding van vennootschappen
Opstelling van financiële plannen

• Vennootschap onder firma
• Commanditaire vennootschap
• Société à responsabilité limitée
• Naamloze vennootschap
• Société simple
• Vereniging zonder winstoogmerk
• Coöperatieve vennootschap

Financieel advies en ondersteuning

• Financiering van diverse operaties (aankoop van bedrijven, gebouwen, enz.)
• Herstructurering van bankleningen
• Boekhoudkundige controle (niet gereglementeerd)
• Optimalisering van de cashflow
• Financiële rapportage

Juridische Adviezen

• Bijstand bij de oprichting van vennootschappen
• Advies en voorbereiding van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
• Hulp bij het opstellen van diverse contracten
• Bijstand in alle aangelegenheden met betrekking tot vennootschaps- en verenigingsrecht

Vermogensplanning

• Erfopvolging
• Beslechting van familiegeschillen

Opportuniteiten

• Te verkopen bedrijven
• Zoeken naar bedrijven om over te dragen of samenwerkingsmogelijkheden (eerste diagnose gratis)
• Evaluatie en reconstructie, overdracht van de onderneming

Administratief

• Modulair secretariaat volgens uw behoeften

Geïnteresseerd in onze diensten?